Mesafeli Satış Sözleşmesi

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 MADDE 1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Ünvanı : Kızılcık Çiftliği
Adresi :Terzialan Beldesi – Çan / ÇANAKKALE
Web Adresi :http:www.kizilcikciftligi.com.tr
E-posta: destek@kizilcikciftligi.com.tr
Telefon Numarası : 0542 321 6553


ALICI
Adı Soyadı/Ünvanı:
Adres:
Telefon:
e-posta: 

MADDE 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU:İş bu sözleşmenin konusu, Alıcının Satıcıya ait www.kizilcikciftligi.com.tr  web sitesinden elektronik ortamda veya 0850 840 90 79 telefondan sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz ve yine sözleşmede satış fiyatı belirtilen mal/hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Alıcı, satışa konu mal/hizmetlerin temel nitelikleri, satış fiyatı , ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu mal/hizmet ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında mal/hizmeti sipariş verdiğini iş bu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder www.kizilcikciftligi.com.tr ödeme sayfasında yer alan ön bilgilendirme ve fatura iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

ALIÇI www.kizilcikciftligi.com.tr sitesinden alışveriş sırasında ve ödemesi esnasında sitede vermesi gereken tüm bilgilerin doğruluğunu kabul eder.

MADDE 3- www.kizilcikciftligi.com.tr’ dan alınan her hangi bir ürün ile bu sözleşmenin kurallarını alıçı kişi ve kurum kabul etmiş sayılır.

MADDE 4- MAL/HİZMETİN TESLİMİ, SÖZLEŞMENİN İFA YERİ VE TESLİM ŞEKLİ:Mal/hizmet, alıcının teslimini talep etmiş olduğu adres e teslimatlar yapılıçak tır.

MADDE 5- TESLİMAT MASRAFLARI VE İFASI:Teslimat masrafları  Alıcıya aittir. Teslimat; stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır. Satıcı, mal/hizmetin siparişinin ödemenin yapıldığı tarih  ten kargo yada nakliye firmaları ile gönderilen ürünler ise 2 ila 6  (iki ila altı) gün arasında teslim edilir.ve bu süre içinde yazılı bildirimle ek 5 (beş) günlük süre uzatım hakkını saklı tutar. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir ve sözleşme geçerli olmaz.

MADDE 6- ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI: Alıcı,sözleşme konusu mal/hizmeti kargo ve nakliye ile gönderilen ürünleri teslim almadan önce muayene edecek ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Geri iadeler de tüm kargo ve nakliye bedelleri alıçıya aittir.Teslim alınan Mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. Mal/hizmetin tesliminden sonra Alıcıya ait kredi kartının Alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksiz veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun mal/hizmet bedelini Satıcıya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla mal/hizmeti 3 (Üç) gün içinde Satıcıya göndermekle yükümlüdür.

MADDE 7- SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERI:Satıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa tüm evrakları (aşı kartları ,sevk raporları vs)ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. Sözleşme konusu mal/hizmet, Alıcıdan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden satıcı sorumlu tutulamaz. Satıcı, iade beyanının kendisine ulaşmasından sonra 10 (on) gün içinde mal/hizmet bedelini, varsa kıymetli evrakı iade eder. Mal/hizmeti 5 (yirmi) gün içinde iade alir. Haklı gerekçelerle satıcı, sözleşmedeki ifa süresi dolmadan alıcıya eşit kalite ve fiyatta tedarik edebilir. Satıcı mal/hizmetin ifasının imkansızlaştığını düşünüyorsa, sözleşmenin ifa süresi dolmadan alıcıya bildirir. Ödenen bedel ve varsa belgeler 10(on) gün içinde iade edilir.e satılan mal/hizmetlerden olan veya olmayan mal/hizmetlerden arızalı veya bozuk olan mal/hizmetler,  gerekli onarımın yapılması için Satıcıya gönderilebilir, bu takdirde teslimat giderleri satıcı tarafından karşılanacaktır.

MADDE 8- SÖZLEŞMEYE KONU MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ:Mal/hizmetin Cinsi ve türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi ve Tüm Vergiler Dahil Satış Bedeli www.kizilcikciftligi.com.tr adlı web sitesindeki mal/hizmet tanıtım sayfasında yer alan bilgilerde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası sayılan faturada belirtildiği gibidir.

MADDE 9- MAL/HİZMETİN PEŞİN FİYATI:Mal/hizmetin peşin fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

MADDE 10- VADELİ FIYAT:Mal/hizmetin satış fiyatına yapılan taksit e  göre fiyatı sipariş sonu mail atılan örnek fatura ve ürün ile birlikte müşteriye gönderilen fatura içeriğinde mevcuttur.

Madde 11 – Anahtar teslim çiftlik kümes ve ekipman krulumu  ürünün de gerekli şartların yazılmış olduğu bir sözleşme ile satıçı ve alıçı arasında düzenlenir,mail yolu ile bu sözleşme satıçı tarafından alıçıya ulaştırılır,ve alıçı bu sözleşmeyi imzalıyarak satıçıya göndermek zorundadır.Sözleşmesi yapılan anahtar teslim kişiye özel çiftlik kurulumu ürünü sözleşmede verilen teslim süresi ödeme satıçının hesabına geçti anda başlar .Kişiye özel olarak üretilen kümes ve ekipman kurulumu iadesi ce çayma hakkı bulunmamakta dır.

Satıçı ve alıçı arasında yapılçak sözleşmede tüm detaylar (kullanılan malzeme,ekipman adet ve içeriği ,işçilik,öedeme şartları,teslim süresi,danışmanlık ve teknik hizmet gibi)  tüm maddeleri satıçı ve alıçı arasında belirlenerek düzenlenir.

MADDE 12 ÖDEME PLANI:Alıcının, kredi kartı ile ve taksitle alışveriş yapması durumunda siteden seçmiş olduğu taksit biçimi geçerlidir. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

MADDE 13- CAYMA HAKKI: Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmetin kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 5 (beş) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanılması için aynı süre içinde Satıcıya faks, e-posta veya telefonla ( 0850 288 4 288) ile bildirimde bulunulması ve mal/hizmetin 15. md. hükümleri çerçevesinde ve iş bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve http://www.derimod.com.tr/ web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar görmemiş olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcıya teslim edilen mal/hizmete ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden 14 gün içinde mal/hizmet bedeli Alıcıya iade edilir ve 20 (yirmi) günlük süre içinde mal/hizmet iade alınır. Fatura aslı gönderilmezse Alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen mal/hizmetin teslimat bedeli Satıcı tarafından karşılanır.

MADDE 14- TEMERRÜD HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI:Alıcı, kredi karti ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini Alıcıdan talep edebilir ve her koşulda Alıcının borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, Alıcı, borcun gecikmeli ifasından dolayı Satıcının oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.

MADDE 15- YETKİLİ MAHKEME:İş bu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, bu değerin üzerindeki ihtilaflarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Tüketici Mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

 MADDE 16– Taksitli satışlar da iade ödemesi bankanın belirlemiş olduğu komisyon tutarı kesilerek geri ödemesi yapılır,ve taksitli satışlarda iade ürün geldikten sonraki 10(on) gün içinde sitede belirtilen geri iade şartlarına göre iadesi yapılmakta dır.